NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(3)

NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx)(3)
ゲームID: AN2J AEFE6B8D

大蛇丸
    LV99
    22099620 00000063

    HPCP減らない
    1209964C 000003E7
    1209964E 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 02099622
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099630 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 0209965C
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

カカシ
    LV99
    22099684 00000063

    HPCP減らない
    120996B0 000003E7
    120996B2 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 02099686
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099694 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020996C0
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

いの
    LV99
    220996E8 00000063

    HPCP減らない
    12099714 000003E7
    12099716 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 020996EA
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    020996F8 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099724
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

シノ
    LV99
    2209974C 00000063

    HPCP減らない
    12099778 000003E7
    1209977A 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 0209974E
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    0209975C 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099788
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

ヒナタ
    LV99
    220997B0 00000063

    HPCP減らない
    120997DC 000003E7
    120997DE 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 020997B2
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    020997C0 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020997EC
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

テンテン
    LV99
    22099814 00000063

    HPCP減らない
    12099840 000003E7
    12099844 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 02099816
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099824 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099850
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

イタチ
    LV99
    22099878 00000063

    HPCP減らない
    120998A4 000003E7
    120998A6 000003E7

    Max Status
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 0209987A
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099888 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020998B4
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

☆関連項目
NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(1)
NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(2)
人気ブログランキングへ           posted by DSiLL | ナ行のゲーム