NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(2)

NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx)(2)
ゲームID: AN2J AEFE6B8D

ネジ
    LV99
    22099364 00000063

    HPCP減らない
    12099390 000003E7
    12099392 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 02099366
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099374 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020993A0
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

リー
    LV99
    220993C8 00000063

    HPCP減らない
    120993F4 000003E7
    120993F6 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 020993CA
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    020993D8 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099404
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

我愛羅
    LV99
    2209942C 00000063

    HPCP減らない
    12099458 000003E7
    1209945A 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 0209942E
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    0209943C 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099468
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

テマリ
    LV99
    22099490 00000063

    HPCP減らない
    120994BC 000003E7
    120994BE 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 02099492
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    020994A0 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020994CC
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

カンクロウ
    LV99
    220994F4 00000063

    HPCP減らない
    12099520 000003E7
    12099522 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 020994F6
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099504 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099530
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

自来也
    LV99
    22099558 00000063

    HPCP減らない
    12099584 000003E7
    12099586 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 0209955A
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    02099568 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 02099594
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

綱手
    LV99
    220995BC 00000063

    HPCP減らない
    120995E8 000003E7
    120995EA 000003E7

    能力値MAX
    D5000000 000003E7
    C0000000 00000005
    D7000000 020995BE
    D2000000 00000000

    経験値MAX
    020995CC 0098967F

    忍術全部
    D5000000 0000FFFF
    C0000000 00000012
    D7000000 020995F8
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

☆関連項目
NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(1)
NARUTO -ナルト- ナルトRPG2 千鳥VS螺旋丸 (AN2JN0Jxx) の チートコード(3)
人気ブログランキングへ           posted by DSiLL | ナ行のゲーム