JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(3)

JUMP ULTIMATE STARS(3)
ゲームID: AJUJ 65E1D889

デッキ関連
    [L+↑]押し続けるとデッキ 1
    94000130 FDBF0000
    020AFEB4 01010101
    D2000000 00000000

    [L+↓]押し続けるとデッキ 2
    94000130 FD7F0000
    020AFEB4 02020202
    D2000000 00000000

    [L+←]押し続けるとデッキ 3
    94000130 FDDF0000
    020AFEB4 03030303
    D2000000 00000000

    [L+→]押し続けるとデッキ 4
    94000130 FDEF0000
    020AFEB4 04040404
    D2000000 00000000

    [R+↑]押し続けるとデッキ 5
    94000130 FEBF0000
    020AFEB4 05050505
    D2000000 00000000

    [R+↓]押し続けるとデッキ 6
    94000130 FE7F0000
    020AFEB4 06060606
    D2000000 00000000

    [R+←]押し続けるとデッキ 7
    94000130 FEDF0000
    020AFEB4 07070707
    D2000000 00000000

    [R+→]押し続けるとデッキ 8
    94000130 FEEF0000
    020AFEB4 08080808
    D2000000 00000000

データ関連
    プレイ時間00:00:01
    020B76E4 00000001
    020B770C 00000001
    020B7734 00000001
    020B775C 00000001
    020B7784 00000001
    020B77AC 00000001
    020B77D4 00000001
    020B77F8 00000001

    JパワーMAX
    備考: チュートリアル終了後発動
    020B7718 0001869F
    020B771C 0001869F
    020B7720 0001869F
    020B7724 0001869F
    020B7728 0001869F
    020B772C 0001869F

    トップメニュー データベースメニュー全開
    020B0B90 001FFD7F

    サウンドテスト全開
    020B0CF8 FFFFFFFF
    020B0CFC 000FFFFF

    作品紹介全開
    020B0D10 FFFFFFFF
    120B0D14 000001FF

    デモ全開
    020B0CDC FFFFFFFF
    020B0CE0 0003FFFF

    コマ全開(890種類)
    020B0D2C FFFFFFFE
    020B0D30 0001FFFF
    020B0C18 03FFFFFF
    D5000000 FFFFFFFF
    C0000000 0000001A
    D6000000 020B0BAC
    D2000000 00000000

    [X]でJパワーすべてMAX(99999)
    備考: セーブデータ破損の恐れあり。事前に必ずデータのバックアップを取っておいてください。STARTボタンを押す前にコマンド入力してください。
    94000136 FFFE0000
    C0000000 00000007
    020B76C8 0001869F
    020B76CC 0001869F
    020B76D0 0001869F
    020B76D4 0001869F
    020B76D8 0001869F
    020B76DC 0001869F
    DC000000 00000028
    D2000000 00000000
    D0000000 00000000

    トレーニング最大ダメージ記録999
    120B0B9A 000003E7

    トレーニング最大コンボ記録99
    220B0B98 00000063

    「Jギャラクシー」ステージ全開&クリア済み
    020B4084 01010101
    E20B4088 00000090
    3F000040 1F1F1F3F
    1F1F3F1F 1F3F1F3F
    3F1F1F1F 3F1F1F1F
    7F00401F 1F3F1F1F
    1F1F3F1F 1F1F1F1F
    1F1F1F1F 1F3F1F1F
    3F1F1F1F 1F1F1F3F
    1F7F3F1F 00401F1F
    1F1F3F1F 1F1F1F1F
    1F1F1F1F 1F1F1F3F
    1F3F1F7F 1F3F1F3F
    1F5F3F3F 1F1F1F1F
    1F3F0040 3F1F1F3F
    1F3F3F3F 1F3F3F3F
    5F403F3F 1F1F5F7F
    5F5F5F1F 5F1F1F1F
    7F405F1F 41015F7F
    00000101 0000005E

    「Jギャラクシー」シークレットプラネット&愛の星系&知の星系への道全開
    120B0D34 000001FF

    「Jアリーナ」ステージ全開
    020B0C94 FFFFFFFF
    220B0C98 0000000F

    「Jアリーナ」ミッショントライ全開
    020B0D38 FFFFFFFF
    020B0D3C 00FFFFFF

    インフォキャラ全開
    020B0BA4 FFFFFFFE
    120B0BA8 000003FF

    クイズ全開
    020B0D20 FFFFFFFE
    120B0D24 000003FF

☆関連項目
JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(1)
JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(2)
人気ブログランキングへ           posted by DSiLL | サ行のゲーム