ASH -アルカイック シールド ヒート- の チートコード(1)

ASH -アルカイック シールド ヒート-(1)
ゲームID: YASJ 93799D75

コードを有効を推奨
備考: 中断等で一旦タイトル画面に戻ってから再開した場合にコードが効かなくなる現象を回避
03806E9C EBAFDC58

プレイタイム0:00
02135D6C 00000000

所持金MAX(ELE999999)
02135CE4 000F423F

チーム1AP150
223B82D6 00000096

EXゲージマックス
02135CDC 00064000

1人目LV99
223A6F0C 00000063

SELECT押すと1人目経験値99
94000130 000003FB
123A6F10 000003E8
D2000000 00000000

RでAP回復
94000130 000002FF
223ABBF6 00000096
D0000000 00000000

ターン数1に固定
22135CC8 00000000
22135CCA 00000000

全スキル取得済、熟練度MAX、信頼度MAX(セレクト+L)
備考: 1チーム目三人目をバトラーにしておくこと
94000130 000001FB
223ACB0E 00000064
223ACB12 00000064
223ACB16 00000064
223ACB1A 00000064
223ACB1E 00000064
223ACB22 00000064
223ACB26 00000064
223ACB2A 00000064
223ACB2E 00000064
223ACB32 00000064
223ACB0F 00000000
223ACB13 00000000
223ACB17 00000000
223ACB1B 00000000
223ACB1F 00000000
223ACB23 00000000
223ACB27 00000000
223ACB2B 00000000
223ACB2F 00000000
223ACB33 00000000
223ACBA0 000000FF
223ACBA1 000000FF
223ACBA2 000000FF
223ACBA3 000000FF
223ACBA4 000000FF
D0000000 00000000

[L]ボタンで召喚コスト0ELE
備考: 召喚する灰の戦士を選択してからコマンド入力し、「OK」をタッチ
94000130 FDFF0000
02296EAC 00000000
D0000000 00000000

[SELECT]ボタンを押すと全アイテム99個所持
94000130 FFFB0000
D5000000 00630001
C0000000 000000FD
D6000000 02295FE0
D4000000 00000001
D2000000 00000000
D0000000 00000000

戦闘後獲得経験値たくさん
92189762 0000022A
B2189760 00000000
DC000000 F7FFC4BC
08000000 007FFFFF
08000004 007FFFFF
08000008 007FFFFF
D2000000 00000000

獲得経験値n倍
    2倍
    120B8E70 00000080

    4倍
    120B8E70 00000100

    8倍
    120B8E70 00000180

    16倍
    120B8E70 00000200

    32倍
    120B8E70 00000280

    64倍
    120B8E70 00000300

    128倍
    120B8E70 00000380

    1024倍
    120B8E70 00000500

☆関連項目
ASH -アルカイック シールド ヒート- の チートコード(2)
ASH -アルカイック シールド ヒート- の チートコード(3)
人気ブログランキングへ           posted by DSiLL | ア行のゲーム