JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(1)

JUMP ULTIMATE STARS(1)
ゲームID: AJUJ 65E1D889

HP/J魂関連
    1P全員HPへらない
    備考: 4人目まで有効です。
    DA000000 021DF1D2
    D7000000 021DF1D4
    D2000000 00000000
    DA000000 021DF222
    D7000000 021DF224
    D2000000 00000000
    DA000000 021DF272
    D7000000 021DF274
    D2000000 00000000
    DA000000 021DF2C2
    D7000000 021DF2C4
    D2000000 00000000

    1P全員HPへらない
    021DD104 E1C251B8

    デッキ内一人目J魂減らない
    620F1A60 00000000
    B20F1A60 00000000
    000000F4 20002000
    D2000000 00000000

    デッキ内二人目J魂減らない
    620F1A60 00000000
    B20F1A60 00000000
    00000128 20002000
    D2000000 00000000
    620F1A60 00000000
    B20F1A60 00000000
    000000F4 20002000
    D2000000 00000000

    全員一撃で倒れる
    備考: [SELECT+L]でON SELECT+Right]でOFF
    94000130 FFDB0000
    021DD18C E0821007
    021DD190 E1C190B2
    021DD194 E1C195B2
    021DD198 E1C19AB2
    021DD19C E1C19FB2
    021DD1B4 E3A01002
    021DD1B8 E0010791
    021DD1BC E0811002
    021DD1C0 E1C190B2
    021DD1C4 E1C195B2
    021DD1C8 E1C19AB2
    021DD1CC E1C19FB2
    021DD1EC E3A01003
    021DD1F0 E0010791
    021DD1F4 E0811002
    021DD1F8 E1C190B2
    021DD1FC E1C195B2
    021DD200 E1C19AB2
    021DD204 E1C19FB2
    D2000000 00000000
    94000130 FEFB0000
    C0000000 00000004
    021DD18C 00000000
    D2000000 00000000
    94000130 FEFB0000
    C0000000 00000006
    021DD1B4 00000000
    D2000000 00000000
    94000130 FEFB0000
    C0000000 00000006
    021DD1EC 00000000
    D2000000 00000000

    [R+←]で2P全員HP0(一撃で倒れる)
    備考: 4人目まで有効です。
    94000130 FEDF0000
    121DF7F0 00000000
    121DF840 00000000
    121DF890 00000000
    121DF8E0 00000000
    D0000000 00000000

    [R+↑]で3P全員HP0(一撃で倒れる)
    備考: 4人目まで有効です。
    94000130 FEBF0000
    121DFE0C 00000000
    121DFE5C 00000000
    121DFEAC 00000000
    121DFEFC 00000000
    D0000000 00000000

    [R+↓]で4P全員HP0(一撃で倒れる)
    備考: 4人目まで有効です。
    94000130 FE7F0000
    121E0428 00000000
    121E0478 00000000
    121E04C8 00000000
    121E0518 00000000
    D0000000 00000000

    [R]で2P一撃で倒れる
    94000130 FEFF0000
    121DF7F0 00000000
    121DF840 00000000
    121DF890 00000000
    121DF8E0 00000000
    D0000000 00000000

    [R]で3P一撃で倒れる
    94000130 FEFF0000
    121DFE0C 00000000
    121DFE5C 00000000
    121DFEAC 00000000
    121DFEFC 00000000
    D0000000 00000000

    [R]で4P一撃で倒れる
    94000130 FEFF0000
    121E0428 00000000
    121E0478 00000000
    121E04C8 00000000
    121E0518 00000000
    D0000000 00000000

☆関連項目
JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(2)
JUMP ULTIMATE STARS の チートコード(3)
人気ブログランキングへ           posted by DSiLL | サ行のゲーム